-

به سایت معاونت غذا وداروی خراسان شمالی خوش آمدید

مطالب آموزشی ADR


عوارض ناخواسته دارویی (ADR)

ونکومایسین تزریقی
هشدار در خصوص نحوه صحیح آماده سازی و مصرف ونکومایسین تزریقی...

ليست داروهاي مشابه از لحاظ اسمي

مهمترين خطاهاي نسخه خواني

نحوه صحیح آماده سازی و مصرف ونکومایسین تزریقی

نحوه صحیح نگهداری و آماده سازی محلول تزریقی سفتازیدیم

نحوه صحیح آماده سازی و مصرف آمینوگلیکوزید های تزریقی

واکنش های دارویی
پمفلت آموزشی واکنش های دارویی

راهنمای گزارش عوارض و اشتباهات دارویی مشاهده شده
فایل پاور پوینت گزارش عوارض دارویی و معرفی ADR

مشاهده آرشیو مطالب ...


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...