-

به سایت معاونت غذا وداروی خراسان شمالی خوش آمدید

میز خدمت الکترونیکی


سنجه

تصویر

نوع خدمت

اطلاع رسانی

            فرآیند اصلاحی       

شناسنامه

نام فرآیند (لینک)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

درخواست خدمت (تعاملی)

غیر الکترونیکی

الکترونیکی

 

عکس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

فرآیند اصلاحی

شناسنامه

اصلاح و تمدید پروانه بهره برداری بهداشتی کار کارگاه ها

 

عکس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

فرآیند اصلاحی

شناسنامه

اصلاح و تمدید پروانه بهره برداری بهداشتی کار کارخانجات

 

عکس

 

 

 

*

اطلاع رسانی  

شناسنامه

تمدید و اصلاح پروانه ساخت بهداشتی کارخانجات

 

عکس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

تمدید و اصلاح پروانه ساخت بهداشتی کارگاه ها

 

عکس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

فرآیند اصلاحی

شناسنامه

تمدید و اصلاح پروانه مسئول فنی کارخانجات

  عکس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

فرآیند اصلاحی شناسنامه

صدور پروانه بهره برداری بهداشتی کارخانجات

 

عکس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

فرآیند اصلاحی

شناسنامه

صدور پروانه بهره برداری بهداشتی کارگاه

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی  

شناسنامه

ابطال داروخانه

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

ارزیابی و اظهار نظر در خصوص داروهای قاچاق

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

تاسیس داروخانه

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی  

شناسنامه

رسیدگی به شکایت

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی

   

صدور مجوز تاسيس شركت پخش

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

صدور مجوز فروش اينترنتي فرآورده هاي سلامت غيررژيمي

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی

  شناسنامه

صدور معرفي نامه قائم مقام مسئول فني

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

فرايند انتقال مکان داروخانه

 

سامانه HIX

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

فرآيند تبديل نوع فعاليت داروخانه

 

سامانه ایداتیس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

فرايند نمودار شناسنامه- صعب العلاج

 

سامانه ایداتیس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

فرايند نمودار شناسنامه بيماران خاص

 

سامانه ایداتیس

 

 

*

 

اطلاع رسانی  

شناسنامه

امحا پوکه داروهای مخدر

 

سامانه ایداتیس

 

 

*

 

اطلاع رسانی  

شناسنامه

بازدید از بیماران سرطانی

 

سامانه ایداتیس

 

 

*

 

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

بازرسی از شبکه ها ، بیمارستانها ودرمانگاهها

 

سامانه ایداتیس

 

 

*

 

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

بازرسی از مراکز دریافت کننده  داروهای مخدر

 

سامانه ایداتیس

 

 

*

 

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

تحویل داروهای مخدر به بیمارستانها  درمانگاهها وشبکه  های بهداشت  و درمان

 

سامانه ایداتیس

 

 

*

 

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

تحویل داروهای مخدر به مراکز سوء مصرف مخدر

 

سامانه ایداتیس

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

جمع آوری و ارسال فرمهای گزارش عوارض ناخواسته دارویی به سازمان

 

 

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

فرایند بحران و پدافند غیر عامل

 

 

 

 

 

*

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

فرآیند HIS

 

 

 

 

*

 

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

نظارت  و ارزیابی داروخانه  های بیمارستانی و مراکز درمانی

  imed.       *

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

' ثبت نام عرضه کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی
  imed.       *

اطلاع رسانی

 

شناسنامه

'گزارش حوادث ناگوار در تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...