News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/١٢/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت غذا و دارو (خانم کریمی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی لزوم توجه مردم در هنگام خرید به اصیل بودن کالاهای سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/43815/لزوم توجه مردم در هنگام خرید به اصیل بودن کالاهای سلامت محور مصرف کنندگان در هنگام خرید به اصیل بودن کالاهای سلامت محور توجه نمایند. ١٣٩٦/١١/١٠ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی قاچاق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/43813/برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی قاچاق به منظور آگاهی بخشی مسئولین فنی واحدهای تولیدی استان از محصولات خوراکی ، بهداشتی و آشامیدنی قاچاق ، یک دوره آموزشی برگزار گردید . ١٣٩٦/١١/١٠ برگزاری کارگاه آموزشی کاهش چربی، قند و نمک برای مسئولین فنی کارخانجات و کارگاههای استان و کارشناسان معاونت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/43385/برگزاری کارگاه آموزشی کاهش چربی، قند و نمک برای مسئولین فنی کارخانجات و کارگاههای استان و کارشناسان معاونت کارگاه آموزشی کاهش چربی، قند و نمک برای مسئولین فنی کارخانجات و کارگاههای استان و کارشناسان در معاونت غذا و دارو خراسان شمالی برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٢٧ اهمیت همکاری و تعامل معاونت غذا و دارو با جهاد کشاورزی در راستای تولید محصولات کشاورزی سالم وحمایت از محصولات بومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/43384/اهمیت همکاری و تعامل معاونت غذا و دارو با جهاد کشاورزی در راستای تولید محصولات کشاورزی سالم وحمایت از محصولات بومی در راستای تولید محصولات کشاورزی سالم و حمایت از محصولات بومی معاونت غذا و دارو با جهاد کشاورزی همکاری و تعامل خواهد داشت. ١٣٩٦/١٠/٢٧ بیان مقام معظم رهبری در رابطه با قاچاق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42973/بیان مقام معظم رهبری در رابطه با قاچاق ١٣٩٦/١٠/١٧ اهداف کلی برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42970/اهداف کلی برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو ١٣٩٦/١٠/١٧ برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42967/برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در محل دفتر معاونت سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی برگزار گردید. ١٣٩٦/١٠/١٧ برگزاری جلسه بررسی وضعیت باشگاه های ورزشی و پرورش اندام در رابطه با مکمل ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42742/برگزاری جلسه بررسی وضعیت باشگاه های ورزشی و پرورش اندام در رابطه با مکمل ها جلسه بررسی وضعیت باشگاه های ورزشی و پرورش اندام و مکمل ها با حضور معاون و مدیران غذا و دارو و مدیرکل سازمان ورزش و جوانان استان و سایر سازمان های مرتبط برگزار گردید. ١٣٩٦/١٠/١٠ برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های بجنورد در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42740/برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های بجنورد در معاونت غذا و دارو کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های بجنورد در معاونت غذا و دارو برگزار شد. ١٣٩٦/١٠/١٠ کشف بیش از 846 عدد مواد غذایی فاقد پروانه بهداشتی ساخت در منزل مسکونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42739/کشف بیش از 846 عدد مواد غذایی فاقد پروانه بهداشتی ساخت در منزل مسکونی بنا به شکایت مردمی ، 846 عدد مواد غذایی فاقد پروانه بهداشتی از یک منزل مسکونی در شهرستان بجنورد کشف و توقیف شد. ١٣٩٦/١٠/١٠ لزوم اجرای گشت های مشترک دستگاه های اجرایی در سطح عرضه محصولات سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42584/لزوم اجرای گشت های مشترک دستگاه های اجرایی در سطح عرضه محصولات سلامت محور در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح گشت های مشترک ، بر لزوم اجرای تاثیر گذار گشت های مشترک دستگاه های اجرایی به صورت مداوم در سطح عرضه محصولات سلامت محور تاکید شد . ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاری جلسه آموزشی قوانین و مقررات حوزه داروخانه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42582/برگزاری جلسه آموزشی قوانین و مقررات حوزه داروخانه ها جلسه آموزشی قوانین و مقررات حوزه داروخانه ها جهت کلیه موسسین داروخانه های شهرستان بجنورد در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید . ١٣٩٦/١٠/٦ لزوم اجرای گشت های مشترک دستگاه های اجرایی در سطح عرضه محصولات سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42534/لزوم اجرای گشت های مشترک دستگاه های اجرایی در سطح عرضه محصولات سلامت محور در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح گشت های مشترک ، بر لزوم اجرای تاثیر گذار گشت های مشترک دستگاه های اجرایی به صورت مداوم در سطح عرضه محصولات سلامت محور تاکید شد . ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاری جلسه آموزشی قوانین و مقررات حوزه داروخانه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42533/برگزاری جلسه آموزشی قوانین و مقررات حوزه داروخانه ها جلسه آموزشی قوانین و مقررات حوزه داروخانه ها جهت کلیه موسسین داروخانه های شهرستان بجنورد در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید . ١٣٩٦/١٠/٦ تخصیص اعتبار7 میلیارد ریالی شورای برنامه ریزی استان برای تجهیز آزمایشگاه مرجع غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42379/تخصیص اعتبار7 میلیارد ریالی شورای برنامه ریزی استان برای تجهیز آزمایشگاه مرجع غذایی معاونت غذا و دارو شورای برنامه ریزی استان اعتبار میلیارد ریالی برای تجهیز آزمایشگاه مرجع مواد غذایی معاونت غذا و دارو اختصاص داد ١٣٩٦/١٠/٣ تفویض اختیار صدور پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی استان به معاونت غذا و دارو خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42376/تفویض اختیار صدور پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی استان به معاونت غذا و دارو خراسان شمالی با پیگیری بعمل آمده از طرف معاونت غذا و دارو و مساعدت مدیر کل امور غذایی ، بهداشتی و آرایشی و کارشناسان اداره کل صدور پروانه ساخت برای واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی به معاونت واگذار شد. ١٣٩٦/١٠/٣ تفویض اختیار صدور پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی استان به معاونت غذا و دارو خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42375/تفویض اختیار صدور پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی استان به معاونت غذا و دارو خراسان شمالی با پیگیری بعمل آمده از طرف معاونت غذا و دارو و مساعدت مدیر کل امور غذایی ، بهداشتی و آرایشی و کارشناسان اداره کل صدور پروانه ساخت برای واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی به معاونت واگذار شد. ١٣٩٦/١٠/٣ کشف ۵۵۰ عدد محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی تقلبی و غیرمجاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42321/کشف ۵۵۰ عدد محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی تقلبی و غیرمجاز ۵۵۰ عدد محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی تقلبی و غیر مجاز از یک واحد عرضه کشف و جمع آوری شد . ١٣٩٦/١٠/٢ بازدید معاون غذا و دارو دانشگاه از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی همکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42244/بازدید معاون غذا و دارو دانشگاه از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی همکار معاون غذا و داروی دانشگاه به همراه مدیر نظارت برمواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه معاونت از آزمایشگاه مواد غذایی همکار در مرکز استان بازدید نمودند ١٣٩٦/٩/٢٩ نشست مشترک مدیر کل امور بانوان استانداری با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42200/نشست مشترک مدیر کل امور بانوان استانداری با معاونت غذا و دارو نشست مشترک مدیر کل امور بانوان استانداری با معاونت غذا و دارو برگزار شد . ١٣٩٦/٩/٢٨ ضرورت دریافت مشاوره از داروسازان در تهیه داروهای بدون نسخه OTC دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42199/ضرورت دریافت مشاوره از داروسازان در تهیه داروهای بدون نسخه OTC در تهیه داروهای بدون نسخه OTC به منظور پیشگیری از بروز عوارض دارویی ، از داروساز مسئول فنی داروخانه ها در خصوص داروی مورد نظر مشاوره بگیرید. ١٣٩٦/٩/٢٨ کشف ۶۰۰ عدد موادغذایی، آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42198/کشف ۶۰۰ عدد موادغذایی، آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی در تاریخ هفتم آذر ماه طی گشت مشترک از سطح عرضه ۶۰۰ عدد مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی قاچاق ، تقلبی و فاقد برچسب اصالت کالا کشف و جمع آوری شد. ١٣٩٦/٩/٢٨ ضد درد های مخدر بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی را دارند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42196/ضد درد های مخدر بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی را دارند ضد دردهای مخدر شامل داروهای ترامادول ، متادون و بوپرنورفین شایع ترین دسته دارویی منجر به ایجاد مسمومیت هستند که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی با همین دسته دارویی مشاهده می شود. ١٣٩٦/٩/٢٨ یک تا 5 سالگی پرخطرترین سن ابتلا به مسمومیت در کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42195/یک تا 5 سالگی پرخطرترین سن ابتلا به مسمومیت در کودکان یک تا 5 سالگی پر خطرترین سن ابتلا به مسمومیت در کودکان است و نظارت والدین نقش مهمی در پیشگیری از وقوع مسمومیت دارد. ١٣٩٦/٩/٢٨ بازدید معاون غذا و دارو از واحد های تولید و بسته بندی مواد غذایی در استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42192/بازدید معاون غذا و دارو از واحد های تولید و بسته بندی مواد غذایی در استان معاون غذا و داروی دانشگاه به همراه مدیران و کارشناسان واحد غذا از دو واحد تولید و بسته بندی مواد غذایی در استان بازدید نمودند. ١٣٩٦/٩/٢٨ کشف و معدوم سازی 23 تن رب گوجه فرنگی فله غیر قابل مصرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42191/کشف و معدوم سازی 23 تن رب گوجه فرنگی فله غیر قابل مصرف 23 تن رب گوجه فرنگی فله غیر قابل مصرف توسط واحد نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و دارو و پلیس آگاهی کشف و معدوم شد. ١٣٩٦/٩/٢٨ برگزاری مراسم تکریم و معارفه قائم مقام رئیس دانشگاه و معاونین درمان و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42189/برگزاری مراسم تکریم و معارفه قائم مقام رئیس دانشگاه و معاونین درمان و غذا و دارو مراسم تکریم و معارفه قائم مقام رئیس دانشگاه و رئیس حوزه ریاست ، معاونین درمان و غذا و دارو با حضور ریاست دانشگاه، معاونین و مدیران استانی در تالار شهید آوینی بیمارستان امام علی (ع) برگزار شد. ١٣٩٦/٩/٢٨ برگزاری جلسه بازنگری عملکرد وب سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42188/برگزاری جلسه بازنگری عملکرد وب سایت معاونت غذا و دارو جلسه بازنگری عملکرد سایت معاونت غذا و دارو با حضور معاون ، مدیران و کارشناسان غذا و دارو معاون وب سایت روابط عمومی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٦/٩/٢٨ برگزاری جلسه هم اندیشی معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42187/برگزاری جلسه هم اندیشی معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت دانشگاه جلسه هم اندیشی معاونت غذا و دارو و مدیران مربوطه با معاونت بهداشتی و مدیران گروه آن در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار شد. ١٣٩٦/٩/٢٨ برگزاری جلسه کمیته پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42186/برگزاری جلسه کمیته پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور جلسه کمیته پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور با ریاست معاونت غذا و دارو و با حضور مسئولین استانی برگزار گردید. ١٣٩٦/٩/٢٨ برگزاری جلسه هم اندیشی با موسسین داروخانه های دایر در روستاهای استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42184/برگزاری جلسه هم اندیشی با موسسین داروخانه های دایر در روستاهای استان جلسه هم اندیشی با موسسین داروخانه های دایر در روستاهای استان با حضور معاون غذا و دارو ، معاون بهداشت و مسئولین بیمه سلامت استان برگزار گردید ١٣٩٦/٩/٢٨ کشف لوازم آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف به ارزش یک میلیارد ریال در بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42194/کشف لوازم آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف به ارزش یک میلیارد ریال در بجنورد طی گزارش مردمی از یک فعالیت یک انبار غیر مجاز ، لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر قابل مصرف به ارزش یک میلیارد ریال در بجنورد کشف گردید. ١٣٩٦/٩/٢٨ برگزاری جلسه آموزشی مسئولین فنی داروخانه ها در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/42183/برگزاری جلسه آموزشی مسئولین فنی داروخانه ها در معاونت غذا و دارو جلسه آموزشی مسئولین فنی داروخانه ها در سالن جلسات معاونت غذا و دارو برگزار گردید ١٣٩٦/٩/٢٨ وب سایت معاونت غذا و دارو در روابط عمومی ستاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/41654/وب سایت معاونت غذا و دارو در روابط عمومی ستاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت آموزش بارگزاری وب سایت معاونت غذا و دارو توسط معاون وب سایت دانشگاه و کارشناس وب سایت معاونت غذا و دارو و بررسی وب سایت معاونت انجام شد ١٣٩٦/٩/١٣ پمفلت آموزشی اصالت دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/33578/پمفلت آموزشی اصالت دارو ١٣٩٥/١٢/٩ واکسن آنفلوانزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/28057/واکسن آنفلوانزا ١٣٩٥/٧/١٨ کشف بیش از صد قلم مکمل ورزشی غیر مجاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/28056/کشف بیش از صد قلم مکمل ورزشی غیر مجاز ١٣٩٥/٧/١٨ عوارض مصرف داروهای لاغری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/28055/عوارض مصرف داروهای لاغری ١٣٩٥/٧/١٨ حضور کارشناسان دارو در طرح سفیران سلامت مجد و خود مراقبتی مدارس بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/28054/حضور کارشناسان دارو در طرح سفیران سلامت مجد و خود مراقبتی مدارس بجنورد ١٣٩٥/٧/١٨ آشنایی با برچسب شناسایی اصالت کالا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/27868/آشنایی با برچسب شناسایی اصالت کالا ١٣٩٥/٧/١١ داروی قاچاق تهدید سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/27866/داروی قاچاق تهدید سلامت جامعه ١٣٩٥/٧/١١ هشدار در مورد مصرف بی رویه آمپول دگزامتازون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/27850/هشدار در مورد مصرف بی رویه آمپول دگزامتازون ١٣٩٥/٧/١١ آویشن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/27854/آویشن ١٣٩٥/٧/١١ مقاومت میکروبی را جدی بگیریم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/27851/مقاومت میکروبی را جدی بگیریم ١٣٩٥/٧/١١ فهرست رسمی داروها ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/26818/فهرست رسمی داروها ایران ١٣٩٥/٦/١٣ ریکال آمپول 4 میلی لیتری بوپیواکائین نخاعی شرکت داروسازی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/25999/ریکال آمپول 4 میلی لیتری بوپیواکائین نخاعی شرکت داروسازی ابوریحان ١٣٩٥/٥/١٦ معدوم سازی 500 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف در استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/25997/معدوم سازی 500 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف در استان ١٣٩٥/٥/١٦ افزایش تخت های بستری در بیمارستان های استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/25996/افزایش تخت های بستری در بیمارستان های استان خراسان شمالی ١٣٩٥/٥/١٦ 743 مورد مورد بازدید از واحدهای عرضه و تولید مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/25994/743 مورد مورد بازدید از واحدهای عرضه و تولید مواد غذایی ١٣٩٥/٥/١٦ راه اندازی مرکز ناباروری در استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/25993/راه اندازی مرکز ناباروری در استان خراسان شمالی مرکز ناباروری در استان خراسان شمالی راه اندازی می شود. ١٣٩٥/٥/١٦ مضرات مصرف زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19865/مضرات مصرف زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان ١٣٩٥/٣/٢٣ آمادگی کامل آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19864/آمادگی کامل آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در ماه مبارک رمضان ١٣٩٥/٣/٢٣ خواص بی نظیر خرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19863/خواص بی نظیر خرما ١٣٩٥/٣/٢٣ بهترین منبع نور طبیعی ویتامین د نور خورشید می باشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19862/بهترین منبع نور طبیعی ویتامین د نور خورشید می باشد ١٣٩٥/٣/٢٣ تقدیر از معاون غذا و دارو و مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19861/تقدیر از معاون غذا و دارو و مدیر نظارت بر مواد غذایی ١٣٩٥/٣/٢٣ به پایان رسیدن ریکال ویال پنی سیلین 1200000 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19629/به پایان رسیدن ریکال ویال پنی سیلین 1200000 ١٣٩٥/٣/١٦ فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز( صابون) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19443/فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز( صابون) ١٣٩٥/٣/٩ بازگشت به استعلام در خصوص کپسول لاغری مهزل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19442/بازگشت به استعلام در خصوص کپسول لاغری مهزل ١٣٩٥/٣/٩ جمع آوری محصولات به علت عدم رعایت ضوابط بسته بندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/19440/جمع آوری محصولات به علت عدم رعایت ضوابط بسته بندی دستور جمع اوری فراورده به علت عدم رعایت ضوابط بسته بندی ... ١٣٩٥/٣/٩ برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18979/برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٢/٢٦ ریکال پنی سیلین 1200000 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18976/ریکال پنی سیلین 1200000 ١٣٩٥/٢/٢٦ وجود ذرات خارجی در داخل شیشه روغن کرچک شیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18975/وجود ذرات خارجی در داخل شیشه روغن کرچک شیرین ١٣٩٥/٢/٢٦ ریکال فراورده Caltrex calcium 500 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18974/ریکال فراورده Caltrex calcium 500 ١٣٩٥/٢/٢٦ ریکال فراورده ostivone RX Bone دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18973/ریکال فراورده ostivone RX Bone ١٣٩٥/٢/٢٦ چگونه می توان داروهایی ایمن تهیه کرد؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18602/چگونه می توان داروهایی ایمن تهیه کرد؟ ١٣٩٥/٢/١١ اتصال اکثر داروخانه های استان خراسان شمالی به نرم افزار سامانه تبادل اطلاعات سلامت کشور (HIX) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18600/اتصال اکثر داروخانه های استان خراسان شمالی به نرم افزار سامانه تبادل اطلاعات سلامت کشور (HIX) ١٣٩٥/٢/١١ وجود ذرات سیاه رنگ خارجی در ویال تزریقی سدیم کلراید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18598/وجود ذرات سیاه رنگ خارجی در ویال تزریقی سدیم کلراید ریکال ویال تزریقی سدیم کلراید به علت وجود ذرات سیاه رنگ خارجی ... ١٣٩٥/٢/١١ ریکال شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18361/ریکال شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی وجود ذرات خارجی در شربت دیفن هیدرامین کامپاند... ١٣٩٥/١/٣١ فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18360/فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز ١٣٩٥/١/٣١ برگزاری آخرین کارگاه آموزشی کنترل کیفی(2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18321/برگزاری آخرین کارگاه آموزشی کنترل کیفی(2) ١٣٩٥/١/٣٠ بازدید از آزمایشگاه همکار تستا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18320/بازدید از آزمایشگاه همکار تستا ١٣٩٥/١/٣٠ استعلام در خصوص مایع لنز الگانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18318/استعلام در خصوص مایع لنز الگانس ١٣٩٥/١/٣٠ فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18317/فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز ( ریمل و خط چشم) ١٣٩٥/١/٣٠ ریکال چند سری ساخت از مگلومین آنتی موات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18316/ریکال چند سری ساخت از مگلومین آنتی موات آمپول مگلومین انتی موات به لحاظ کدورت زیاد،عدم شفافیت غیر قابل قبول می باشد... ١٣٩٥/١/٣٠ تشکیل پنجمین جلسه کارگروه ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/18314/تشکیل پنجمین جلسه کارگروه ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ١٣٩٥/١/٣٠ توصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت در استقبال از عید نوروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/17573/توصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت در استقبال از عید نوروز ١٣٩٤/١٢/٩ ریکال شیر خشک پگاه یارانه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/17571/ریکال شیر خشک پگاه یارانه ای ریکال شیر خشک پگاه یارانه ای... ١٣٩٤/١٢/٩ وجود جسم خارجی در سوسپانسیون مترونیدازول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/17004/وجود جسم خارجی در سوسپانسیون مترونیدازول ١٣٩٤/١١/١٤ قطره قلبی اشترو اوس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/16803/قطره قلبی اشترو اوس ١٣٩٤/١١/٤ قرا گرفتن آمپول هپارین در بسته بندی های آمپول رانیتیدین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://fdo.nkums.ac.ir/Content/16802/قرا گرفتن آمپول هپارین در بسته بندی های آمپول رانیتیدین ١٣٩٤/١١/٤