يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

به سایت معاونت غذا وداروی خراسان شمالی خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۵۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۵۹۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۵۸۴۸۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٥/٩/١ - ۳۹۳ مورد

شرح وظايف


 

مدير نظارت بر امور دارو ومواد مخدر :

دكتر فاطمه عبدل آبادي

 -   به عنوان دبيرخانه كميسيون قانوني امور داروخانه ها ( كميسيون ماده 20 )

     وظيفه اجراي آيين نامه ها ، ضوابط و دستور العمل هاي مرتبط با امور داروخانه ها را عهده دار مي باشد .

-     ثبت نام افراد واجد شرايط تاسيس داروخانه و شركت هاي توزيع داروي استاني

-     امتيازبندي متقاضيان تاسيس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات

-     ارائه پيشنهادات جهت تدوين و تنظيم آيين نامه ها و ضوابط و رفع ابهامات و ايرادات در ضوابط پيشنهادي به وزارت متبوع

-     بررسي تناسب رشدجمعيت و ميزان نياز به داروخانه در شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

-     بررسي و ارائه راهكارهاي اجرايي و قانوني مناسب جهت ارتقاي كيفيت خدمات دارويي داروخانه

-    طرح موضوع  تاسيس داروخانه در كميسيون ماده 20

-   طرح موضوع    ابطال و تاسيس همزمان داروخانه در همان محل در كميسيون ماده 20

-    طرح موضوع  تائيد صلاحيت مسئول فني  در كميسيون ماده 20

-   طرح موضوع  تبديل وضعيت ارائه خدمات دارويي داروخانه در كميسيون ماده 20

- طرح موضوع  ابطال مجوز تاسيس داروخانه در كميسيون ماده 20

-   تاييدسنوات خدمتي داروسازان

-   بررسي تخلفات داروخانه ها و اجراي ضوابط مربوطه

-   بررسي صدور مجوز قائم مقام مسئول فني داروخانه

 

كميته تجويز و مصرف منطقي دارو:

دكتر مهسا فخرزارعی

-         تعيين شاخص هاي تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

-         ارائه بازخورد نتايج شاخص هاي تجويز و مصرف دارو و الگوي نسخه نويسي به گروه پزشکي (داروخانه ها، مراکز بهداشتي- درماني، بيمارستانها و ....)

-         ارائه راهکارها و پيشنهادات براي سياستگزاري و برنامه ريزي به کميته کشوري

-         تعيين نقاط ضعف و مشکلات موجود در فرآيند تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش ميتني بر روش هاي علمي و آماري و نتايج حاصل از بررسي هاي نسخ و ارائه راهکاري مرتبط

-         کمک به طراحي و اجراي برنامه ها و مداخلات مؤثر تدوين شده توسط کميته کشوري به منظور افزايش آگاهي نگرش و عملکرد گروه پزشکي و عامه مردم در خصوص تجويز و مصرف دارو با ايجاد همکاري بين واحدهاي مختلف مرتبط با موضوع (درون و برون سازماني)

-         انجام نياز سنجي هاي آموزشي و پژوهشي در خصوص تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

-         تدوين دستورالعمل هاي تجويز دارو در منطقه تحت پوشش و نظارت بر اجراي آنها

-         نظارت بر تشکيل جلسات و اجراي مصوبات کميته دارو و درمان بيمارستاني در بيمارستانهاي منطقه تحت پوشش بر اساس دستورالعمل کميته کشوري

-         تشکيل کميته هاي کارشناسي و تخصصي در موضوعات مرتبط بر حسب مورد

-         تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سالانه کميته و تعيين و برآورد بودجه مورد نياز جهت طرح و تصويب در کميته کشوري

-         ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کميته کشوري

 

 مركز اطلاع رساني داروها و سموم:

دكتر مهسا فخرزارعی

 -         اطلاع رساني دارويي به عموم مردم و گروه پزشكي در زمينه نحوه مصرف، تداخلات دارويي، مصرف دارو در بارداري و شيردهي و …

-         آموزش در زمينه مصرف بهينه دارو و جلوگيري از رواج مصرف بي رويه آنها در سطح عموم مردم

 -         ارائه اطلاعات لازم و اوليه به مسمومين وهمراهان و كادر پزشكي در پيشگيري از عوارض سوء مسموميت ها

 -         جمع آوري و تجزيه و تحليل يافته هاي مركزاطلاع رساني دارو و سموم

 

واحد امور داروخانه و صدور پروانه

خانم مريم اسدي

-         صدور پروانه ها

-         جمع بندي نسخ كميته بررسي نسخ

-         تكميل اطلاعات نرم افزار سامد

-         صدور فاكتورهاي دارويي

 

مركز ADR (ثبت عوارض جانبي داروها) :  

دكتر مهسا فخرزارعی

-         جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي

-         تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت،شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي

-         تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي در مراكز درماني ناشي از مصرف غير منطقي داروها و يا تداخلات دارويي

 

اداره مخدر:

مسئول : آقای دکتر مصطفی توحیدیان

-         تدارك داروهاي مخدر و توزيع آن بين واحدهاي مصرف كننده در سراسر حوزه های تحت پوشش دانشگاه و نظارت بر روند صحيح واصولي مصرف داروهاي فوق و انجام بازرسي هاي مربوطه.

واحدهاي مربوطه به شرح ذيل است :

-  كليه بيمارستانهاي خصوصي ، دولتي و خيريه

-  شبكه هاي بهداشت و درمان دانشگاه

-  درمانگاه هاي واجد پروانه اتاق عمل

-  بيماران كانسري و صعب العلاج

-  درمانگاه هاي ترك و بازتواني بيماران معتاد

 

فني و نظارت:

دكتر زهرا مرادی، دکتر سارا عباسپور

-         بازرسي از داروخانه هاي تحت پوشش استان

-         رسيدگي به شكايات ازداروخانه ها

-         بررسي بازرسي هاي داروخانه هاي استان

-         كارشناسی محل تاسيس و انتقال داروخانه

-         همکاری وهماهنگی بین بخشی باسازمانهاوارگانهای ذیل درجهت نظارت وپیگیری تخلفات دارویی وقاچاق دارو

-         بازرسي ازداروخانه بيمارستانها

-         ارزشيابي داروخانه هادرجهت ارتقاءخدمات دارويي

-         اظهارنظر-نگهداري وامحاء داروهاي قاچاق وتاريخ گذشته

-         ترخيص داروهاي پست،گمرك و داروهاي همراه مسافر

 
واحد تداركات و توزيع دارو:

دكتر فاطمه عبدل آبادي - خانم عصمت رعنایی

-         نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي پخش دارويي استاني و سراسري

 -           پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي يارانه اي

 -         پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي بيمارانخاص

-         پيگيري كمبودهاي دارويي در سطح استان و تلاش در جهت تامين حداكثري آنها از طريق هماهنگي با شركت هاي پخش دارويي و اداره كل دارو

 -         كارشناسي مكان هاي پيشنهادي براي تاسيس شركت هاي پخش استاني بر اساس اصول GSP و GDP

 -         نظارت بر وضعيت انبارهاي شركت هاي پخش دارويي استاني و سراسري واقدام در جهت بهبود وضعيت بر اساس اصول GSP و GDP

 -         خريد متمركز و توزيع تعدادي از داروها به منظور فراهم نمودن دسترسي مناسب براي شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستان هاي تحت پوشش

 -         دريافت و بررسي گزارش هاي ارسالي در خصوص اشكال موجود در برخي داروهاو پيگيري لازم از طريق اداره كل دارو

 -         اطلاع رساني به واحدهاي ارائه كننده خدمات دارويي ( سرپايي و بستري ) در خصوص جمع آوري برخي از سري هاي ساخت دارويي مشكل دار

 -         پيگيري و تلاش در جهت رفع مشكلات دارويي بيماران مراجعه كننده به واحدتدارك و توزيع دارو

 -         بررسي و پيگيري لازم درخصوص نحوه توزيع اقلام دارويي به واحدهاي ارائه كننده خدمات دارويي

-         نظارت بر توزيع و مصرف الكل طبي در استان

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...