-

به سایت معاونت غذا وداروی خراسان شمالی خوش آمدید

واحد آمار و عملکرد


جناب آقای احمد یزدانی

فوق لیسانس  مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

سمت:

مدیر واحد آمار و عملکرد

شرح وظایف:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای احمدرضا نقوی آزاد

فوق لیسانس صنایع غذایی

سمت : 

مسؤل آموزش و پژوهش معاونت غذا و دارو

شرح وظایف:

 • انجام نیاز سنجی آموزشی واحدهای تابعه معاونت غذا ودارو و ارائه لیست نهایی به کمیته آموزش دانشگاه.

 • پيگيري و هماهنگي فعاليتهاي پژوهشي معاونت غذا ودارو، بررسی اولویتهای پژوهشی معاونت، هماهنگی با دانشکده و مراکز تحقیقاتی در خصوص انجام پروژهای مشترک تحقیقاتی.

 • پيگيري و هماهنگی با اساتید جهت برگزاری برنامه هاي آموزش مدوام کارکنان از طریق سامانه جامع آموزش مداوم.

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 148

-----------------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم سمیرا بختیاری

کارشناس ارشد  فقه و حقوق اسلامی

سمت : 

کارشناس آمار و ارزیابی عملکرد و مسئول پایش برنامه عملیاتی

شرح وظایف:

 • ارتباط و  هماهنگی با مدیران و کارشناسان واحدها جهت تهیه و تنظیم آمار و  عملکرد  ماهیانه
 • کنترل و بررسی داده ها و شاخصهای آماری واصله از واحدهای مختلف
 • پردازش آمارها با هماهنگی کارشناسان ذیربط
 • گردآوری عملکرد ماهیانه، شش ماهه و سالیانه معاونت مطابق با داده های دریافتی از واحدها
 • ارائه اطلاعات استخراج شده به مدیر مافوق و معاون غذا و دارو
 • کنترل و پایش ارزیابی عملکرد واحدها در خصوص برنامه ارزیابی سازمان ؛ارزیابی استان  و ارزیابی هیئت امنا
 • کنترل و پایش برنامه عملیاتی مشترک  وزارتی و برنامه عملیاتی اختصاصی  واحدهای معاونت
 • گزارش موارد عدم انطباق از استانداردها و ضوابط  موجود در کلیه وظایف محوله و پیگیری اقدام اصلاحی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 155

------------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم مریم اسدی بربریها

کارشناس پرستاری

سمت : 

كارشناس امور دفتري و مكاتبات اداره برنامه ريزي و عملكرد

شرح وظیفه:

 • انجام امور دفتری اداره برنامه ریزی و عملکرد
 • پیگیری و انجام امور مربوط به  طراحی ، تایپ، تکثیر ، اسکن و ......
 • پیگیری مکاتبات  اداری تا حصو ل نتیجه
 • همکاری و تعامل با همکاران در انجام فعالیتها
 • اجرای مصویات و دستورات مافوق طبق ضوابط و مقررات

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 155


جستجو
دستورالعمل ADR (۱۲۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...