-

به سایت معاونت غذا وداروی خراسان شمالی خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۷۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۲۹۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۶۵۷۵۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٥/٩/١ - ۳۹۳ مورد

شرح وظایف


شرح وظایف واحد مخدر

-تدارك داروهاي مخدر و توزيع آن بين واحدهاي مصرف كننده در سراسر حوزه های تحت پوشش دانشگاه و نظارت بر روند صحيح واصولي مصرف داروهاي فوق و انجام بازرسي هاي مربوطه.

واحدهاي مربوطه به شرح ذيل است :

-  كليه بيمارستانهاي خصوصي ، دولتي و خيريه

-  شبكه هاي بهداشت و درمان دانشگاه

-  درمانگاه هاي واجد پروانه اتاق عمل

-  بيماران كانسري و صعب العلاج

-  درمانگاه هاي ترك و بازتواني بيماران معتاد

 • تعيين و برآورد نياز ماهيانه داروهاي مخدر مراكز درماني ، ترك اعتياد و بيماران سرپائي
 • تعيين و برآورد نياز سه ماهه داروهاي مخدر معاونت غذا و دارو براساس ميزان مصرف
 • كنترل دقيق نسخ بيمارستانها ، دريافت پوكه ها و كنترل موجودي دفاتر و تحويل دارو
 • بازرسی مستقل و مشترک با معاونت درمان از مراکز درمان سوء مصرف مواد
 • كنترل مدارك شناسائي و پزشكي مراجعين سرپائي دريافت كننده داروي مخدر توسط كارشناس و انباردار
 • آموزش مداوم بيماران دريافت كننده داروهاي مخدر درخصوص ميزان مصرف ، چگونگي مصرف و مسموميتهاي داروئي
 • تنظيم برنامه عيادت از بيماران سرپائي دريافت كننده داروهاي مخدر و پيگيري و اقدام لازم درخصوص گزارشات مربوطه
 • ارجاع به شوراي پزشكي درخصوص بيماران صعب العلاج
 • بررسي و انبارگرداني روزانه انبار داروهاي مخدر و مطابقت داشتن موجودي انبار با گزارش موجودي كامپيوتر و همچنين نظارت بر عملكرد انبار داروئي
 • جمع آوري و گزارش آمار فعاليتهاي انجام شده به مديريت نظارت بر امور دارو بصورت ماهيانه
 • انجام ساير امور مربوطه و محوله تحت نظر سرپرست مربوطه
 • ارتباط مستمر و تبادل اطلاعات با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي
 • تشكيل جلسات منطقه اي و سراسري كميته داروهاي مخدر دانشگاهها و بررسي موضوعات مطروحه
 • مشاركت در تدوين ضوابط و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه به داروهاي مخدر
 • شركت در جلسات نهادهاي مبارزه با مواد مخدر
 • تعيين و برآورد نياز ماهانه مراكز درماني ، ترك اعتياد و مراجعين سرپائي
 • جمع آوري و گزارش آمار فعاليتهاي انجام شده به سرپرست مربوطه توسط پرسنل واحد
 • شركت در انبارگرداني هاي روزانه و ساليانه و ارائه گزارش مربوطه به سرپرست مربوطه               
 • همکاران واحد مخدر
 • آقای دکتر مصطفی توحیدیان                        مسئول واحد مخدر
 •                خانم سمیه نوریان                                      مسئول داروهای تحت کنترل   
 •   آقای یوسفعلی یزدانی                                       مسئول انبار مخدر
 • آقای محمد راه روح                                      کارشناس واحد مخدر
 • خانم شاکری                                                 کارشناس واحد مخدر
 • خانم زهرا فرخنده خواه                                کارشناس داروهای تحت کنترل

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...